Jan Borák

21.6.1912 - 20.1.1976

Jan Borák, narozený v roce 1912, prožil pestrý život plný zvratů. Pocházel z chudých poměrů, ale i přesto si vybudoval kariéru obchodníka a později vedoucího silniční správy. Po nástupu JZD musel čelit těžkým časům a pracovat v podřadných pozicích. Navzdory těžkostem se stal starostou obce Suchá Loz a později úspěšným podnikatelem.

1 z 3

Životopis

Jan Borák se narodil 21. června roku 1912 do skromných poměrů sedlácké rodiny Marie a Ignáce Borákových. Navzdory chudobě se mu podařilo vybudovat si pestrou a naplňující kariéru. Začínal jako obchodník s látkami, které prodával přímo z domova. Později zastával funkci vedoucího silniční správy. Jan měl šest sourozenců: Karla, Alžbětu, Josefa, Jindřicha, Ignáce a Antonína. V roce 1937 se oženil s Marií Horňákovou a měli spolu čtyři děti. Zdeňka, Evu, Libuši a Mirka.

Těžké časy nastaly s nástupem JZD. Jan Borák musel podstoupit podřadné práce a noční směny na pásáku "Pod Lesem". V náročných podmínkách ručně sekal obilí kosou a statečně snášel všechny těžkosti.

Po útrapách v JZD se stal starostou obce Suchá Loz. Poté vedl obchody ve Vyškově, Komni a Bánově. Vždy ale kladl rodinu na první místo. Lidé na něj s láskou vzpomínají jako na dobrosrdečného a skromného muže, který byl vždy ochotný pomoct.

Ke všem se choval s laskavostí a úctou, ať už k bohatým nebo chudým.

Epilog

Jan Borák zemřel 20. ledna 1976 ve věku 63 let. Zanechal po sobě hlubokou stopu v srdcích své rodiny a všech, kteří ho znali. Jeho životní příběh je inspirativní ukázkou vytrvalosti, laskavosti a obětavosti.